ALGEMENE CONTRACTVOORWAARDEN

ALGEMENE CONTRACTVOORWAARDEN - PRODUCTEN

Informatie voorafgaand aan het contractuele proces

Deze website https://www.misemiya.com is eigendom van MISEMIYA SL met NIF B86378338 en belastingadres op ANTONIO SALVADOR 76 — BJ   28026, MADRID .

De Algemene Contractvoorwaarden regelen de verkooprelatie op afstand tussen MISEMIYA SL en de gebruiker of klant, in overeenstemming met de wettelijke bepalingen, in het bijzonder Wet 7/1998 van 13 april betreffende de Algemene Contractvoorwaarden,  Wet 3/2014 van 27 maart, die de geconsolideerde tekst wijzigt van de Algemene wet ter bescherming van consumenten en gebruikers, organieke wet 3/2018 van 5 december over de bescherming van persoonsgegevens en de garantie van digitale rechten, Algemene gegevens Beschermingsverordening (EU) 2016/679, Wet 7/1996 van 15 januari, Regulering van de detailhandel, en Wet 34/2002 van 11 juli betreffende informatie over maatschappelijke diensten en elektronische handel.

MISEMIYA SL behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen aan te brengen in de Algemene Voorwaarden die zij passend acht. Deze wijzigingen kunnen via hun websites worden aangebracht op elke door de wet toegestane manier en zullen verplicht zijn gedurende de periode waarin ze op de website worden gepubliceerd en totdat ze geldig worden gewijzigd door daaropvolgende wijzigingen. MISEMIYA SL behoudt zich echter het recht voor om in bepaalde gevallen specifieke contractvoorwaarden toe te passen boven deze Algemene Voorwaarden wanneer zij dit passend acht, en deze tijdig aan te kondigen.

Het doel van de website is de verkoop van werkuniformen.

De duur van de overeenkomst is gekoppeld aan de levering van het product, onverminderd het herroepingsrecht.

Als gebruiker of opdrachtgever verklaart u uitdrukkelijk dat u de gebruiksvoorwaarden en deze algemene contractvoorwaarden kent, begrijpt en aanvaardt. Op dezelfde manier verklaart u dat u de wettelijke leeftijd heeft bereikt en over de noodzakelijke juridische en handelingsbekwaamheid beschikt om toegang te krijgen tot de websites van MISEMIYA SL en via deze websites contracten af ​​te sluiten.

De Europese Commissie biedt een online platform voor geschillenbeslechting dat beschikbaar is via de volgende link: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

Om onze producten te kopen, kunt u naar het overeenkomstige gedeelte van onze online winkel gaan. 

U kunt zich als gebruiker van de website registreren om de online aankoop te doen in het daarvoor bestemde gedeelte op de website zelf. In overeenstemming met de toepasselijke en huidige regelgeving inzake gegevensbescherming informeert MISEMIYA SL gebruikers dat de persoonlijke gegevens die tijdens het registratieproces en de daaropvolgende aankoop worden verzameld, zullen worden opgenomen in het verwerkingssysteem dat eigendom is van MISEMIYA SL, met als doel de genoemde acties door de gebruiker te verwerken. en beheer de daaropvolgende acties die daarvan zijn afgeleid. 

Uw gegevens worden bewaard gedurende de periode die strikt noodzakelijk is om de eerder vastgestelde doeleinden te verwezenlijken, tenzij er een wettelijke bewaarplicht bestaat.

Wij informeren u dat de wettelijke basis voor de verwerking van uw gegevens de correcte uitvoering van het contract tussen de partijen en toestemming is.

In overeenstemming met de rechten die u door de huidige regelgeving inzake gegevensbescherming worden verleend, kunt u het recht op toegang, rectificatie, beperking van de verwerking, verwijdering, overdraagbaarheid en verzet tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens uitoefenen, evenals de toestemming die u hebt gegeven voor de verwerking van hetzelfde, door uw verzoek te richten aan het bovengenoemde adres of aan de e-mail info@misemiya.com . U kunt contact opnemen met de bevoegde controleautoriteit om de claim in te dienen die u passend acht.

Tijdens het aankoopproces moet u zich identificeren met de verstrekte gebruikersnaam en wachtwoord. Deze gegevens zullen niet openbaar zijn. U bent verantwoordelijk voor het vertrouwelijk en verantwoord behandelen van de identiteit en het wachtwoord verkregen bij de registratie als klant, en kunt deze niet aan een ander overdragen. U kunt de geregistreerde gegevens op elk moment wijzigen in uw klantengedeelte. In dezelfde sectie heeft u toegang tot de geschiedenis van uw bestellingen. Dit is slechts een consultatiesectie, maar het beheer ervan is toegestaan ​​en de gebruiker kan de records verwijderen die hij niet nodig acht om te bekijken.

Zodra het aankoopproces is afgerond, ontvangt de klant een bevestiging per e-mail. Het is essentieel dat de gebruiker tijdens het aankoopproces een geldig e-mailadres opgeeft. Als u binnen 24 uur na het voltooien van de bestelling geen bevestiging ontvangt, neem dan contact op met MISEMIYA SL op het telefoonnummer van de klantenservice 628030939 of per e-mail op info@misemiya.com . 

Alle inhoud van de website is in het Spaans, Engels, Duits, Frans, Italiaans en Portugees. 

De klant ontvangt bij ontvangst van het product op het opgegeven afleveradres een factuur of een kopie van de bestelling.

Aanbieding en geldigheid

In het geval van een aangeboden product wordt dit altijd vermeld samen met de essentiële kenmerken ervan, de aanbiedingsprijs en de geldigheid ervan.

In overeenstemming met de huidige regelgeving biedt MISEMIYA SL informatie over alle te koop aangeboden artikelen, hun kenmerken en prijzen. MISEMIYA SL behoudt zich echter het recht voor om de via haar website aangeboden producten in te trekken, te vervangen of te wijzigen, door eenvoudigweg de inhoud ervan te wijzigen. Op deze manier zijn de producten die op de website worden aangeboden te allen tijde onderworpen aan de Algemene Contractvoorwaarden die in elk geval van kracht zijn. Evenzo heeft het bedrijf het recht om, zonder voorafgaande kennisgeving en op elk moment, de toegang tot de genoemde producten stop te zetten.

Essentiële producteigenschappen

De producten die in onze online winkel worden aangeboden, bevatten een foto en hun essentiële kenmerken; dit is de informatie verkregen van de fabrikant zelf. De kleur van het product, zichtbaar op de foto, is niet bindend. Hetzelfde wordt geïdentificeerd in de kenmerken.

Garantie

Alle producten die op de website worden aangeboden, genieten de commerciële garantie van hun leverancier. MISEMIYA SL beschikt over een after-sales service Zolang de garantie van kracht is, kan de klant deze uitvoeren door contact op te nemen met de MISEMIYA SL-vestiging, de after-sales service, per e-mail op info@misemiya.com of op de door de leverancier vastgestelde punten. zelf. Bij twijfel kunt u contact opnemen met de klantenservice op telefoonnummer 628030939 of per e-mail info@misemiya.com . 

 

Prijzen

Alle producten vermelden de verkoopprijs in euro's en zijn inclusief belasting over de toegevoegde waarde (btw).

Als er een andere belasting van toepassing zou zijn, zou dit worden aangegeven (IGIC of IPSI).

Bezorg- en transportkosten

De verzendkosten bedragen € 2,99 plus btw voor heel Spanje, behalve de Balearen, dat is € 6,99 plus btw. Ongeacht het gewicht van de zending.

Verzending vindt plaats via het bedrijf Correos Express.

Betaalmethoden 

De klant kan het bedrag van zijn bestelling betalen door een van de volgende methoden te kiezen. Tijdens het aankoopproces moet u uw keuze aangeven:

                           -     VISA- of MASTERCARD-creditcard

Alle handelingen waarbij persoonlijke of bankgegevens worden verzonden, worden uitgevoerd in een beveiligde omgeving, op een server gebaseerd  standaard SSL-beveiligingstechnologie (Secure Sockets Layer). Alle informatie die u naar ons verzendt, wordt gecodeerd over het netwerk verzonden.

Op dezelfde manier worden uw creditcardgegevens rechtstreeks ingevoerd op de website van de bank, in de virtuele kassa (Redsys) en niet ingevoerd of geregistreerd op een MISEMIYA SL-server. Om te betalen maakt u rechtstreeks verbinding met het elektronische betalingsplatform van Redsys https://sis.redsys.es/sis/realizarPago .

Wanneer u met een VISA- of MASTERCARD-kaart betaalt, wordt u altijd om de volgende informatie gevraagd: het kaartnummer, de vervaldatum en een validatiecode die overeenkomt met de laatste drie cijfers van het nummer dat cursief op de achterkant van uw VISA- of MASTERCARD-kaart. MASTERCARD, waardoor meer garanties worden geboden over de veiligheid van de transactie.

Deze betaalmethode is alleen geldig op de website.

Wanneer het bedrag van een aankoop op frauduleuze of onrechtmatige wijze in rekening is gebracht met behulp van een betaalkaartnummer, kan de eigenaar ervan de onmiddellijke annulering van de afschrijving eisen. In een dergelijk geval zullen de overeenkomstige debet- en hercrediteringen in de rekeningen van de leverancier en de eigenaar zo snel mogelijk plaatsvinden.

Als de aankoop echter daadwerkelijk door de kaarthouder is gedaan en het verzoek om terugbetaling niet het gevolg is van het uitoefenen van het herroepingsrecht of het ontbindingsrecht en daarom ten onrechte de annulering van de overeenkomstige kosten heeft geëist, is hij verplicht om MISEMIYA SL ter vergoeding van de schade veroorzaakt als gevolg van de annulering.

                           -     Overschrijving

Door de bankoverschrijving te selecteren ontvangt u, samen met de bevestiging van uw bestelling, een e-mail met de bankgegevens van MISEMIYA SL.

Het is erg belangrijk dat u bij de overboeking in het onderwerp het bestelnummer en uw voor- en achternaam vermeldt en de overboeking binnen 3 dagen na de datum van de bestelbevestiging uitvoert om deze te valideren.

Indien u dit wenst, kunt u ons een bewijs van de overdracht sturen per e-mail info@misemiya.com . Maar in ieder geval wordt de bestelling pas als effectief beschouwd als onze administratieve afdeling een bevestiging van de overboeking door de bank heeft ontvangen.

Herinner u eraan dat de betaling in EURO'S moet gebeuren en dat alle mogelijke wissel- en bankkosten voor uw rekening zijn.

In het geval van bankoverschrijvingen van buiten Spanje is het erg belangrijk dat u bij het bestellen van de overboeking altijd uw bank informeert dat deze verantwoordelijk zal zijn voor de commissies in het land van herkomst, de bankcommissies en kosten die overeenkomen met uw entiteit. Anders kan MISEMIYA SL de verzending van uw bestelling stopzetten omdat deze niet het volledige bedrag ontvangt.

Eventuele wissel- en bankkosten zijn voor rekening van de klant.

                           -     PayPal

Hiermee kunt u veilig en comfortabel online betalingen verzenden. Het PayPal-netwerk bouwt voort op de bestaande financiële infrastructuur van bankrekeningen en creditcards om een ​​wereldwijde realtime betalingsoplossing te creëren. PayPal biedt een service die speciaal is ontworpen voor degenen die niet tevreden zijn met traditionele betalingsmechanismen.

Meer informatie bij PayPal. . http://www.paypal.com .

Uitvoering van orders

MISEMIYA SL verbindt zich ertoe de bestelling binnen maximaal ........ dagen te leveren, te rekenen vanaf de dag die volgt op de bestelling.

De beschikbaarheid van de door MISEMIYA SL aangeboden producten kan variëren afhankelijk van de vraag van de klant. Hoewel MISEMIYA SL de voorraad periodiek bijwerkt, kan het door de klant gevraagde product op dat moment niet op voorraad zijn. In geval van niet-uitvoering vanwege onbeschikbaarheid zal MISEMIYA SL de klant per e-mail op de hoogte stellen zodra zij zich bewust wordt van deze situatie. De termijn van deze mededeling zal in ieder geval de maximale termijn van 30 dagen niet overschrijden. MISEMIYA SL kan de dubbele optie bieden: de klant zonder prijsverhoging een product leveren met vergelijkbare kenmerken of van superieure kwaliteit, of, behalve om redenen die gerechtvaardigd en aantoonbaar zijn door MISEMIYA SL, binnen dezelfde periode, de bedragen betalen die zijn betaald voor de geannuleerde bestelling.

Herroepingsrecht

De koper beschikt over een termijn van veertien kalenderdagen om zich te herroepen, te rekenen vanaf de dag waarop de klant zich heeft aangemeld  het product ontvangen, zonder enige boete en zonder opgave van de reden.

De uitoefening van het herroepingsrecht moet worden uitgevoerd door middel van een telefonische kennisgeving aan 628030939, per e-mail aan info@misemiya.com , door uw brief te sturen naar ons postadres ANTONIO SALVADOR 76 — BJ   28026, MADRID, of via het herroepingsformulier .

 

 

 

 

 

Opbrengst

De klant moet het product rechtstreeks retourneren of leveren aan MISEMIYA SL, op het adres ANTONIO SALVADOR 76 — BJ   28026, MADRID, zonder onnodige vertraging en in ieder geval binnen een termijn van maximaal veertien kalenderdagen vanaf de datum waarop het recht om de overeenkomst te herroepen is geformaliseerd. De deadline wordt geacht te zijn gehaald als de klant het product vóór het einde van de termijn retourneert.

De klant is verantwoordelijk voor de kosten van het retourneren van het product.

Betaling teruggave

De terugbetaling van de door de opdrachtgever ontvangen bedragen zal geschieden via dezelfde betaalmiddelen die de opdrachtgever hanteert, tenzij anders is overeengekomen.

MISEMIYA SL kan de terugbetaling inhouden totdat het product is ontvangen, een reden voor herroeping is aangegeven of totdat de klant een bewijs van retourzending levert, afhankelijk van aan welke voorwaarde het eerst is voldaan.

Retourneren van defect product

In het geval dat het product niet in goede staat verkeert en de oorzaken die eraan kunnen worden toegeschreven niet het gevolg zijn van de klant, heeft de klant het recht om het product te retourneren, waarbij hij MISEMIYA SL op de hoogte stelt van de reden van retournering op een van de manieren. zoals bepaald in deze contractvoorwaarden, en zonder kosten voor de klant. Deze retourzending vanwege een defect of slechte staat van het product wordt niet beschouwd als een herroepingsrecht.

MISEMIYA SL verbindt zich ertoe de kosten van de retourzending op zich te nemen en het product te vervangen door een nieuw exemplaar in overeenstemming met de voorwaarden die zijn aanvaard op het moment van verkoop.

Als de klant een claim wil indienen, is de vestiging van MISEMIYA SL gevestigd op ANTONIO SALVADOR 76 — BJ   28026, MADRID of via e-mail info@misemiya.com . 

Jurisdictie

Op dezelfde manier behoudt MISEMIYA SL zich het recht voor om civiele of strafrechtelijke stappen te ondernemen die zij passend acht voor het oneigenlijke gebruik van haar website en inhoud of voor het niet naleven van deze voorwaarden.

De relatie tussen de gebruiker en de aanbieder wordt beheerst door de geldende en toepasselijke regelgeving op Spaans grondgebied. Indien er zich een controverse voordoet, kunnen de partijen hun conflicten onderwerpen aan arbitrage of hun toevlucht nemen tot de gewone jurisdictie, met inachtneming van de regels inzake jurisdictie en bevoegdheid ter zake. MISEMIYA SL is gevestigd in MADRID, Spanje.

 

LAATSTE BIJGEWERKT : 8 april 2022

 

HERROEPINGSRECHT – UITGEBREIDE INFORMATIE

CLAUSULE VAN HET FORMULIER VOOR HERROEPING

In overeenstemming met de bepalingen van de huidige en toepasselijke regelgeving inzake de bescherming van persoonlijke gegevens, informeren wij u dat de gegevens verkregen uit dit formulier zullen worden opgenomen in een geautomatiseerd verwerkingssysteem onder de verantwoordelijkheid van MISEMIYA SL om tegemoet te komen aan uw recht op herroeping onder de bepalingen van Wet 3/2014 van 27 maart, die de geconsolideerde tekst van de Algemene Wet ter Bescherming van Consumenten en Gebruikers en andere aanvullende wetten wijzigt, goedgekeurd bij Koninklijk Wetsbesluit 1/2007 van 16 november.

U kunt het recht op toegang, rectificatie, beperking van de verwerking, verwijdering, overdraagbaarheid en verzet tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens, evenals de toestemming voor de verwerking ervan, uitoefenen door uw verzoek te richten aan het adres ANTONIO SALVADOR 76 — BJ   28026, MADRID of e-mail info@misemiya.com . 

U kunt contact opnemen met de bevoegde controleautoriteit om de claim in te dienen die u passend acht.

Het verzenden van dit formulier impliceert de formalisering van uw herroepingsrecht en bijgevolg het tenietgaan van de verplichting om het tussen de partijen gesloten contract uit te voeren. Zodra uw verzoek is verwerkt, stuurt MISEMIYA SL u een ontvangstbevestiging via het communicatiekanaal dat u in het bovengenoemde formulier hebt aangegeven. Wij herinneren u eraan dat u deze moet bewaren als bewijs van de uitoefening van uw herroepingsrecht.

MODEL HERTREKKINGSFORMULIER (WEBFORMULIER)

MISEMIYA SL kan in zijn webruimte het volgende herroepingsformulier opnemen met de aangegeven minimale inhoud:

HERTREKKINGSFORMULIER

        

Datum

 

Bestelling ontvangen/service

 

Naam geïnteresseerde partij

 

Adres van de belanghebbende

 

E-mail

 

Andere contactmiddelen

 

        

 

In overeenstemming met de bepalingen van de huidige en toepasselijke regelgeving inzake de bescherming van persoonlijke gegevens, informeren wij u dat de gegevens verkregen uit dit formulier zullen worden opgenomen in een geautomatiseerd verwerkingssysteem onder de verantwoordelijkheid van MISEMIYA SL om tegemoet te komen aan uw herroepingsrecht, op grond van de bepalingen van Wet 3/2014 van 27 maart, die de geconsolideerde tekst wijzigt van de Algemene Wet ter Bescherming van Consumenten en Gebruikers en andere aanvullende wetten, goedgekeurd bij Koninklijk Wetsbesluit 1/2007 van 16 november.

U kunt het recht op toegang, rectificatie, beperking van de verwerking, verwijdering, overdraagbaarheid en verzet tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens, evenals de toestemming voor de verwerking ervan, uitoefenen door uw verzoek te richten aan het adres ANTONIO SALVADOR 76 — BJ   28026, MADRID of e-mail info@misemiya.com . 

U kunt contact opnemen met de bevoegde controleautoriteit om de claim in te dienen die u passend acht.

Het verzenden van dit formulier impliceert de formalisering van uw herroepingsrecht en bijgevolg het tenietgaan van de verplichting om het tussen de partijen gesloten contract uit te voeren. Zodra uw verzoek is verwerkt, stuurt MISEMIYA SL u een ontvangstbevestiging via het communicatiekanaal dat u in het bovengenoemde formulier hebt aangegeven. Wij herinneren u eraan dat u deze moet bewaren als bewijs van de uitoefening van uw herroepingsrecht.

 

MODEL HERTREKKINGSFORMULIER (DOWNLOADBAAR OF PAPIERFORMAAT)

MISEMIYA SL kan de gebruiker op een gratis en toegankelijke manier het volgende herroepingsformulier verstrekken met de aangegeven minimale inhoud. De gebruiker moet het invullen en naar de entiteit sturen, zodat deze de ontvangstbevestiging kan bewaren.

HERTREKKINGSFORMULIER

 

MISEMIYA SL

ANTONIO SALVADOR 76 — BJ   28026, MADRID

628030939

info@misemia.com 

Ik deel hierbij mede dat ik de verkoopovereenkomst voor het volgende product/dienst herroep:

Bestelling ontvangen/service

 

 

Naam belanghebbende

 

 

Adres van de belanghebbende

 

 

E-mail

 

 

Andere contactmiddelen

 

Datum en plaats

Handtekening van de belanghebbende

        

 

In overeenstemming met de bepalingen van de huidige en toepasselijke regelgeving inzake de bescherming van persoonlijke gegevens, informeren wij u dat de gegevens verkregen uit dit formulier zullen worden opgenomen in een geautomatiseerd verwerkingssysteem onder de verantwoordelijkheid van MISEMIYA SL om tegemoet te komen aan uw recht op herroeping onder de bepalingen van Wet 3/2014 van 27 maart, die de geconsolideerde tekst van de Algemene Wet ter Bescherming van Consumenten en Gebruikers en andere aanvullende wetten wijzigt, goedgekeurd bij Koninklijk Wetsbesluit 1/2007 van 16 november.

 

U kunt het recht op toegang, rectificatie, beperking van de verwerking, verwijdering, overdraagbaarheid en verzet tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens, evenals de toestemming voor de verwerking ervan, uitoefenen door uw verzoek te richten aan het adres ANTONIO SALVADOR 76 — BJ   28026, MADRID of e-mail info@misemiya.com . 

U kunt contact opnemen met de bevoegde controleautoriteit om de claim in te dienen die u passend acht.

Het verzenden van dit formulier impliceert de formalisering van uw herroepingsrecht en bijgevolg het tenietgaan van de verplichting om het tussen de partijen gesloten contract uit te voeren. Zodra uw verzoek is verwerkt, stuurt MISEMIYA SL u een ontvangstbevestiging via het communicatiekanaal dat u in het bovengenoemde formulier hebt aangegeven. Wij herinneren u eraan dat u deze moet bewaren als bewijs van de uitoefening van uw herroepingsrecht.

 

 

MISEMIYA SL moet een geldig e-mailadres opgeven om het herroepingsrecht of enige andere vorm van duurzame communicatie uit te oefenen.